Mások ezeket keresték: videokártya mining számítógép

Általános szerződési feltételek

1. Általános tudnivalók

1/1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EBOX Informatika Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.ebox-pc.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.ebox-pc.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: ebox-pc.hu Online webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Ezen ÁSZF-ben meghatározott üzleti feltételek a Magyarország területén érvényes és hatályos, magyar jogszabályok hatálya alá tartoznak. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) vonatkozó rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)Korm. Rendeletben foglaltak alkalmazandóak. A www.ebox-pc.hu Online webáruház böngészésével és használatával, valamint megrendelésének elküldésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a www.ebox-pc.hu Online webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Az EBOX Informatika Kft. kijelenti, hogy a dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent megtesz. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. 1/2. Ügyfélszolgálat: EBOX Informatika Kft. Ügyfélszolgálat helye: 6723 Szeged, Debreceni utca 32. Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől péntekig: 10.00-18.00; szombaton 09.00-12.00) Telefon: +36 20 66 77 131 Web cím: www.ebox-pc.hu E-mail: info@ebox-pc.hu 1/3. Üzemeltető adatai: Cég rövidített elnevezése: EBOX Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely/telephely címe: 6723 Szeged, Debreceni utca 32. Adószám: 24278535-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-019959 Cégjegyzéket vezető bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Számlavezető bankja: K&H Bank Számlaszáma: 10402805-50526683-71781007 Tárhelyszolgáltató neve: Leg-leg-leg Bt. Tárhelyszolgáltató elektronikus levelezési címe: info@webidea.hu Szerződés és a szerződéskötés nyelve: magyar

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A sikeres regisztrációhoz minden esetben szükséges információk csillaggal vannak jelölve, a Szolgáltató a regisztrációt csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél ezen mezőket maradéktalanul kitöltötte. A folyamat teljes befejezéséhez szükséges továbbá az általunk küldött visszaigazoló e-mailben a megerősítő linkre kattintani, amellyel az megadott e-mail cím valósságát ellenőrizzük. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. 2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel.  A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásának hibáiból eredő esetleges kárért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk értékesített termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1/2. pontban találja. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! Cégünk nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot az így adódó megrendelések törlésére. 3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 3.5. A megrendelés a Szolgáltató weboldalán lehetséges regisztrációval és regisztráció nélkül egyaránt. A regisztráció a későbbi rendelések felgyorsítását segíti elő. Az online megrendeléshez minden esetben szükséges információk csillaggal vannak jelölve, a Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél ezen mezőket maradéktalanul kitöltötte. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A megrendelés továbbá lehetséges telefonon is, az 1/2.-es pontban megjelölt elérhetőségen. 3.6. Megrendelés feladására az ebox-pc.hu Online áruházban a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a tovább a pénztárhoz linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor. A Rendelés elküldése linkre kattintás fizetési kötelezettséget von maga után. 3.7. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. A visszaigazolás ellenére még előfordulhat, hogy a Szolgáltatónak nincs készlete a megrendelt termékből, ilyen esetben a Szolgáltató ügyfélszolgálata felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttsége vagy a szerződéses kötelezettsége alól, azaz nem köteles a megrendelt terméket megvásárolni. Kérjük, ilyen esetben azonnal lépjenek kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. A Szolgáltató ajánlatai csak a készlet erejéig érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartja. A készleten nem lévő, azaz "Rendelés alatt" lévő termékekre a feltüntetett ár csak tájékoztató jellegű, a termék megérkezését követően változhat. Az EBOX Informatika Kft. nem garantálja, hogy a jelen oldalakon található anyagok pontosak és teljesek. Eltérés esetén a gyártó által megadott Pdf. formátumban található paraméterek érvényesek. Az EBOX Informatika Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Oldalakon található anyagokat vagy a bennük vázolt termékeket és árakat. A jelen Oldalakon nyilvánosságra hozott információ vonatkozhat olyan termékekre, szolgáltatásokra és programokra is, amelyek az Ön országában nem állnak rendelkezésre. Kérjük, hogy kérjen tanácsot és információt az EBOX Informatika Kft. kapcsolattartásért felelős személyétől arra nézve, hogy melyek azok a termékek és/vagy szolgáltatások, amelyekhez Ön is hozzájuthat. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok a fent jelzett felelősségkorlátozást nem engedélyezik, úgy a fenti rendelkezések Önre nem vonatkoznak. 3.8. Az Ügyfél ajánlati kötöttsége - amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül hozzá megérkezik - a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. Az ajánlat elfogadására és a szerződés létrejöttére az 1.4. pontban foglaltak irányadók. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4/1.A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut minden esetben nettó 1500 Ft-ért, azaz bruttó 1905 Ft fuvardíjért házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembe vételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 4/2. Amennyiben a rendelés teljesíthető, a Szolgáltató a megrendelést törekszik a megrendelés napjától számítva 2 munkanapon belül teljesíteni. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. 4/3. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén: 6723 Szeged, Debreceni utca 32. szám 4/4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5. Elállás joga, módja, következményei

5/1. A vásárlástól való elállás: Abban az esetben, ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Webáruházban vásárolt termékek tekintetében. A Korm. rendelet 4. § 2. pontja értelmében fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.-ban) meghatározott fogyasztót kell érteni. A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körén kívül eljáró természetes személy. A fogyasztó elállhat a szerződéstől a termék átvételét követő 14 napon belül indokolási kötelezettség terhe nélkül.  A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben a Szolgáltató ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül Szolgáltató megadja a fogyasztónak a fentiekben meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállási szándék fenti 14 napon belüli közlése elegendő az elállási határidő betartásához. A vásárlástól való elállási szándékát a termék átvételétől számított 14 napon belül kell jeleznie (elérhetőségeink: ügyfélszolgálat: 06-20-66-77-131, e-mail: info@ebox-pc.hu) illetve személyesen a 6723 Szeged, Debreceni utca 32. szám alatti bemutatótermünkben. Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Kérjük, a terméket minden esetben átvevő pontunkba szíveskedjen visszajuttatni. Elállás esetén a Szolgáltató a korábban biztosított kedvezményeket visszavonja, és az esetleges ajándékokra is jogot formál. A fogyasztó kérésére a Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás lebonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A fogyasztó - a 11. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fogyasztó az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó információkat és az elállási jog gyakorlásához igénybe vehető 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozat mintát jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza. 5/2. Elállás következményei Érvényes elállás esetén minden, a Felek részéről történt kölcsönös teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja azt teljesíteni, vagy  a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének rendeltetésszerű használatot meghaladó használatból eredő eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban érték-csökkenten tudja visszaadni, kötelezettsége az ebből eredő kárt megtéríteni. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszatérítjük. Ez a határidő az elállási szándék, kézhezvételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a Szolgáltató nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a korábbiakban meghatározott visszafizetendő összeg kifizetését, amely időpontig a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha a Szolgáltató kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A Felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. Az Ektv. alapján az online megrendelést csak akkor tekintjük élő szerződésnek, ha a telefonos egyeztetést követően is mindkét fél megerősíti a rendelési és visszaigazolási szándékát. Az így elfogadott szerződést megfelelően tároljuk, és archiváljuk digitális formában.

6. Fizetési lehetőségek

Készpénz, előutalás formájában történhet! Vásárlástól való elállás esetén a termékhez adott kedvezmények és ajándékok visszavonásra kerülnek.

7. Garancia

Eljárás hibás termék esetén, reklamáció Ha az Ügyfél nem minősül fogyasztónak, azaz az Ügyfél a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül. Kérjük a vásárolt terméket minden esetben szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak azt jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket. A Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében talál.

8. Záró rendelkezések

Ezen ÁSZF-ben rögzített rendelkezések a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Ezen ÁSZF egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett. A honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.  A szerzői jogi jogosultja az EBOX Informatika Kft. vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat: Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője (cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. szám) Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelősége (cím: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 11. szám) Csongrád Megyei Békéltető Testület (cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. szám) Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (cím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. szám) 8/1. Egyes hibák meghatározása Készleten nem található termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is. Vásárlás vagy megrendelés esetén kérjük előzetesen tájékozódjon. A www.ebox-pc.hu webáruház minden elkövet, hogy megjelenített információ helyes legyen, de az adatfeltöltési hibákért - úgymint ár és műszaki specifikáció - nem vállal felelősséget. Tájékoztatjuk, hogy az oldalunkon megadott elérhetőségre és a kiszállításra vonatkozó időpontok a megadottól kis mértékben eltérhetnek. Ezen információk esetleges változásai miatt felelősséget nem tudunk vállalni. Megrendelése elküldésével - vásárlási szándék - Ön ajánlatot tesz cégünk felé, amely ajánlattételt a megrendelő e-mail automatikus visszaigazolásával mi tudomásul veszünk. Az ajánlat mindkét részről történő elfogadása - szerződéskötés - a telefonon történő egyeztetés folyamán valósul meg. Szeged, 2015.01.01. 1. melléklet elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.) Címzett: EBOX Informatika Kft. 6723 Szeged, Debreceni utca 32. Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: Rendelés egyedi azonosító száma: A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt: …. (év) …... (hó) …... (nap) 2. melléklet a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a EBOX Informatika Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az EBOX Informatika Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 2. Termékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján az EBOX Informatika Kft. jótállásra köteles. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. A garancia időtartama általában 1 év, amelyet opciós felárral az esetek többségében kiterjeszthet a vásárló. A garanciális feltételek a gyártók által megjelölt garanciális időn belül, csak a márkaszervizekben érvényesíthetőek! Felmerülő hiba esetén érdeklődjön, esetleg kérjen márkaszerviz elérhetőséget munkatársunktól!